Plan voor “Wijkpark Molenweide”

Belangenvereniging Westwatering heeft samen met De Veldmuis een uitwerking gemaakt van de groenvisie van het wijkpark Molenweide, met hulp ook van Vereniging De Zaansche Molen. Het doel is om van Molenweide het groene kloppende culturele hart van de wijk te maken. De verschillende onderdelen van dit mooie stukje groen in Westerwatering moeten verbonden worden en het park moet worden uitgebreid en aantrekkelijker worden gemaakt voor alle leeftijden. Het stuk waarin het hele plan uit de doeken wordt gedaan, getiteld Wijkpark Molenweide, een nieuwe invulling!, is op 15 februari jongstleden aangeboden aan de gemeente.

Op het moment ligt het stuk bij behandelend ambtenaar. De voortgang wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de Belangenvereniging en De Veldmuis.

Organisatie bijeenkomsten

De Veldmuis en Belangenvereniging Westerwatering delen een gezamenlijk doel om de cohesie in de wijk te versterken doormiddel van sociale activiteiten. Daarom hebben beide verenigingen sinds najaar 2018 de handen in een geslagen om gezamenlijk een aantal evenementen te gaan organiseren, plaatshebbende op site van de wijkboerderij. Het begin is hiermee al in december 2018 door de organisatie van de Kerstmarkt. Ook voor 2019 zijn er al weer plannen voor een aantal gezamenlijk activiteiten. Houd de website en social media van de kinderboerderij in de gaten!