Verwerkte gegevens

Kinderboerderij De Veldmuis registreert je persoons- en/of bedrijfsgegevens als je gebruik maakt van de website. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • N.A.W.-gegevens
  • digitale adressen (zoals e-mailadres, URL, IP-adres)
  • financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer)

Reden van verwerking

De Veldmuis verwerkt bovengenoemde gegevens om contact met je op te kunnen nemen en in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten dier- of kinderboerderijgerelateerde overeenkomst.

Duur van bewaring

De Veldmuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens werden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard als er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met derden

De Veldmuis verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verzamelen van statistieken

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om zo de werking van de website te kunnen verbeteren en zijn geanonimiseerd. Statistische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Kinderboerderij De Veldmuis maakt voor het verzamelen van statistieken gebruik van door Google beschikbaar gestelde software. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om rapporten over deze website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Veldmuis heeft hier geen invloed op.

De Veldmuis heeft Google geen toestemming verleend om verzamelde statistische gegevens te gebruiken voor andere diensten.

Recht op inzage en aanpassing

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@develdmuis.nl. De Veldmuis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier werkdagen, op je verzoek reageren.

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop dit verzoek wordt behandeld, dan staat het je vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Cornelis Digitaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door kinderboerderij De Veldmuis verzamelde gegevens, neem dan contact via info@develdmuis.nl.