Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap bij de “Wijkboerderij”, bij de KvK ingeschreven als Vereniging Kinderboerderij de Veldmuis (de “vereniging”). Door het aanmelden als lid van de Vereniging bevestigt u dat u bekend én akkoord bent met deze voorwaarden.
 2. Alle bestuursleden en vrijwilligers van de Vereniging dienen als lid te zijn ingeschreven.
 3. Inschrijving vindt plaats middels het ondertekenen van een volledig ingevulde lidmaatschapsverklaring (inschrijfformulier) door het desbetreffende lid of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Het document kan worden afgegeven aan het bestuur van de Vereniging of opgestuurd worden naar de ledenadministratie van de Vereniging per adres: Ilpendamstraat 38, 1507 JZ Zaandam.
 4. Leden dienen bij inschrijving de leeftijd van 18 te hebben of dienen zich te laten vertegenwoordigen door een meerderjarige.
 5. Beëindigen van het lidmaatschap vindt plaats middels een schriftelijke opzegging via post of email. De opzegtermijn bedraagt uiterlijk één maand voorafgaand aan de datum van beëindiging. De schriftelijke opzegging kan uitsluitend worden afgegeven aan een bestuurslid van de Vereniging of gestuurd worden naar de ledenadministratie van de Vereniging: Ilpendamstraat 38, 1507 JZ Zaandam.
 6. De opzegtermijn bedraagt uiterlijk één maand voorafgaand aan de datum van beëindiging. Bij uitschrijving vindt geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaats.
 7. Tevens kan het lidmaatschap beëindigd worden bij royement.
 8. De contributie wordt jaarlijks via automatische incasso van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven. U dient hiervoor de Vereniging tot wederopzegging te machtigen om de vastgestelde contributie in af te schrijven.
 9. De hoogte van de contributie blijft gelijk, totdat het bestuur van de Vereniging anders besluit.
 10. Leden en hun wettelijke vertegenwoordigers krijgen bij een verhoging van de contributie minimaal drie maanden van tevoren bericht hierover. Dit wordt aangegeven in de Algemene Ledenvergadering.
 11. Bij grove contributieachterstand wordt mogelijk tot royement van het desbetreffende lid overgegaan.
 12. De Vereniging is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van leden op het erf van De Veldmuis.
 13. De Vereniging is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.