Klachtenprocedure Wijkboerderij de Veldmuis

Doel van de klachtenprocedure:

Wijkboerderij de Veldmuis heeft deze klachtenprocedure opgezet voor de behandeling van klachten van vrijwilligers,  bezoekers en omwonenden.

Klachten van bezoekers en omwonenden worden bij het bestuur schriftelijk ingediend (via info@develdmuis.nl), en behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Klachten van vrijwilligers worden oftewel bij het bestuur ingediend of bij de externe vertrouwenscontactpersoon. De externe vertrouwenscontactpersoon behandelt klachten op het gebied van fysiek en verbaal geweld, ongewenst gedrag, ongewenste intimiteiten en discriminatie. Mocht de klacht buiten deze categorieƫn vallen, kan alsnog de vertrouwenscontactpersoon worden geraadpleegd door de vrijwilliger als daar de voorkeur naar uitgaat.

Wij sluiten bij de werkzaamheden van de vertrouwenscontactpersoon aan bij NOV (www.nov.nl).

Als sprake is (van vermoedens) van een strafbaar feit (diefstal, mishandeling etc.) wordt direct de politie ingelicht en er aangifte gedaan.

Procedure klachten die bij het bestuur worden gemeld:

1. Een vrijwilliger, bezoeker of omwonende kan een email sturen naar info@develdmuis.nl met zijn of haar klacht. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

2. Het bestuur bespreekt de klacht tijdens de bestuursvergadering of een ad hoc vergadering, indien nodig, maar behandelt de klacht als vertrouwelijk.

3. Indien nodig worden de klager en eventueel anderen gehoord.

4. Het bestuur besluit tot maatregelen indien nodig en koppelt dit terug aan de klager.

Procedure vrijwilligerscontactpersoon:

1. Een medewerker of vrijwilliger die geconfronteerd wordt met ongewenste intimiteiten,

geweld of discriminatie kan bij de vertrouwenscontactpersoon een klacht indienen.

.

2. De vertrouwenscontactpersoon adviseert en overlegt met de klager wat voor procedure wordt gevolgd.

3. De vertrouwenscontactpersoon stelt het bestuur in kennis van het feit dat hij een klacht onderzoekt.

4. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenscontactpersoon, met in acht neming van de grootst

mogelijke zorgvuldigheid, andere personen die bij de kwestie betrokken zijn, horen.

5. Van een strafbaar feit wordt het bestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld.

6. De vertrouwenspersoon rapporteert zijn bevindingen en geeft aan of de klacht gegrond of

ongegrond is gebleken. De vertrouwenspersoon stuurt rapport vergezeld van een advies over eventuele maatregelen naar het bestuur.

7. Indien klager tijdens de procedure de klacht intrekt, wordt dit door de klager, bij voorkeur

schriftelijk, aan vertrouwenscontactpersoon meegedeeld.

8. Na ontvangst van het rapport en advies wordt dit onderwerp op de eerstvolgende agenda

van de bestuursvergadering geagendeerd.

Deze bovenstaande procedure wordt ieder jaar geƫvalueerd door het bestuur.

De externe vertrouwenscontactpersonen zijn Monique Duurland (m.duurland@desmd.nl en 06-33591522) en Kirsten Fekkes (k.fekkes@desmd.nl en 06-45128333), beiden aangesloten bij Zaankanters voor Elkaar.