Constructief verder met de Molenweide

Op 2 april hebben wij weer met de gemeente overlegd. Onderstaand kan je de uitkomst lezen:

 Logo_100__zwart
 gemeente Zaanstad
Verslag Bestuurlijk Overleg Veldmuis en gemeente ZaanstadwethouderR. Tuijn
DATUM2 april 2024
TIJDSTIP16:30
LOCATIEStadhuis
AANWEZIGENBestuur De Veldmuis: R. Leguijt, J. L´EcluseGemeente Zaanstad: T. Tuijn, H. van der Laan, L. de Vries, A. Nicolas Gnodde
VERHINDERD 
VERSLAGLEGGINGL. de Vries
CC VERSLAGN. Groothuismink

Op 2 april 2024 vond een bestuurlijk overleg plaats met de aanwezigheid van wethouder H. van der Laan,wethouder R. Tuijn en het bestuur van kinderboerderij De Veldmuis. Aanleiding voor dit gesprek was de zorg over het ontwerpbestemmingsplan Molenweide dat in procedure is gebracht en de visie Molenweide.

Tijdens dit overleg is de wens tot samenwerking tussen de wethouders en het bestuur uitgesproken, waarbij concrete afspraken zijn gemaakt.

Er is overeengekomen dat de lopende procedure met betrekking tot het bestemmingsplan kan worden voortgezet. Hierbij is afgesproken dat de verwijzingen naar de visie uit het bestemmingsplan worden geschrapt.

Tevens is besloten om het vervolg ten behoeve van de uitwerking van de visie in gang te zetten.

Er worden een of meerdere workshops georganiseerd voor de verdere uitwerking van de plannen rond dekinderboerderij en de andere onderdelen van de visie. De eerder verzamelde ideeën zoals een pad, brug en keet komen dan aan bod. Voor de begeleiding van deze momenten wordt een onafhankelijk gespreksleider ingezet. De uitkomst van de uitwerking wordt besproken tussen beide wethouders en het bestuur van De Veldmuis.

Daarna wordt in gezamenlijkheid besloten welke vervolgstappen worden genomen op basis van de uitkomsten van de uitwerking.

Comments

  1. Hanae says:

    Mij kind vindt het heel leuk om te werken in de veldmuis!

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.