Afstand doen van je huisdier?

Het is heel belangrijk dat je goed nadenkt over de aanschaf van een huisdier.

Wat heeft het dier nodig en hoe kun je daar als eigenaar het beste voor zorgen? Wie zorgt er voor het dier als jij of je kind dat niet kunt of niet meer wilt? Dat kan zijn vanwege vakantie, gezondheidsredenen of gewoon omdat jij of je kind er geen zin meer in hebben. Een huisdier is een levend wezen dat van jou afhankelijk is, ook als het ouder en groter wordt.

Onze vrijwilligers informeren je graag over de huisvesting, voeding en verzorging van de meest uiteenlopende huisdieren.

Kom eerst eens een aantal keer bij ons langs voordat je een dier aanschaft, knuffel met de dieren om te zien of dat iets voor jou(w) kind is. Je kunt dat gelijk kijken of je niet toevallig allergisch bent.

Helaas worden er regelmatig dieren, vooral konijnen, bij de kinderboerderij aangeboden omdat er niet langer meer voor gezorgd kan worden. Om te voorkomen dat deze in het wild worden losgelaten, waar ze niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, verongelukken of plagen veroorzaken, proberen wij deze dieren te herplaatsen.

Wil je ook afstand doen van je dier en deze aanbieden aan de kinderboerderij? Dan betaal je een bijdrage in de kosten en vul je onderstaande afstandsverklaring in.

We zouden het liefste alle dieren onmiddellijk een goed tehuis of een mooi plekje op de kinderboerderij geven. Helaas is dat niet altijd mogelijk.

Als boerderij kijken wij anders aan tegen dieren dan dierenopvangcentra: een boerderijdier is een productiedier, dat wordt gehouden voor melk, eieren, wol, of vlees, al kan het ook heel lief zijn en verdient het ons respect. In het uiterste geval kan dat betekenen dat een dier wordt verkocht aan een veehandelaar.

De dichtstbijzijnde konijnenopvangcentra zijn in Amsterdam en Monnickendam.
Ook zijn er bemiddelingssites op het Internet.

Afstandsverklaring

Hierbij verklaart ondergetekende afstand te doen van ondergenoemde dier(en). Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

  • De schenker betaalt een bijdrage aan de kinderboerderij voor het overnemen van de zorg voor het dier.
  • De schenker doet volledig afstand van het dier, en kan later geen aanspraak doen gelden op het afgestane dier of haar nakomelingen.
  • De schenker staat in voor de gezondheid van het dier. Indien het dier gezondheidsklachten heeft wordt het dier niet aangenomen. Konijnen dienen inge├źnt te zijn. Indien het dier gezondheidsklachten blijkt te hebben na afstand, worden eventuele dierenartskosten verhaald op de schenker, of wordt het dier terugplaatst bij de schenker waarbij de bijdrage wordt teruggegeven.
  • Er kan geen toezegging worden gedaan dat het afgestane dier op de kinderboerderij zal worden ondergebracht. De kinderboerderij heeft te allen tijde het recht om het afgestane dier te schenken of verkopen aan derden, zonder dat hierover verantwoording aan de schenker afgelegd hoeft te worden.
  • Op het formulier is onze privacyverklaring van toepassing.

Kosten

Voor de verschillende dieren rekenen wij onderstaande bijdrages:

Konijn : € 20,=
Cavia : € 15,=
Overige knaagdieren : € 7,50
Kippen : € 5,=
Eenden en ganzen : € 10,=

Formulier

Vul onderstaand formulier volledig. Zodra je op “Versturen” drukt, wordt er een email gestuurd. Print die 2x uit en neem ze ondertekend mee als je je dier komt brengen.

Krijg je geen email, controleer dan eerst even je spamfolder.

Als je van meer dan 1 dier afstand doet, dan graag voor elk dier afzonderlijk onderstaand formulier invullen.

doet hierbij afstand van: