Afstand doen van je huisdier?

Helaas worden er regelmatig dieren, vooral konijnen, bij de wijkboerderij aangeboden omdat er niet langer meer voor gezorgd kan worden. De zorg van een dier kan heel wat omvatten. Kijk hier om te lezen hoe wij je kunnen helpen erachter te komen of een huisdier iets voor jou is.

Heb je toch een huisdier waar je niet meer voor kunt zorgen om wat voor reden dan ook? Om te voorkomen dat deze in het wild worden losgelaten, waar ze niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, verongelukken of plagen veroorzaken, proberen wij deze dieren te herplaatsen.

Wil je ook afstand doen van je dier en deze aanbieden aan de wijkboerderij? Dan betaal je een bijdrage in de kosten en vul je onderstaande afstandsverklaring in.

We zouden het liefste alle dieren onmiddellijk een goed tehuis of een mooi plekje op de wijkboerderij geven. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Het kan zijn dat we een dier niet accepteren, al doen we dat liever niet. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het dier gedragsproblemen heeft of omdat we te vol zitten.

De dichtstbijzijnde konijnenopvangcentra zijn in Amsterdam en Monnickendam.
Ook zijn er bemiddelingssites op het Internet.

Afstandsverklaring

Hierbij verklaart ondergetekende afstand te doen van ondergenoemde dier(en). Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

  • De schenker betaalt een bijdrage aan de wijkboerderij voor het overnemen van de zorg voor het dier.
  • De schenker doet volledig afstand van het dier, en kan later geen aanspraak doen gelden op het afgestane dier of haar nakomelingen.
  • De schenker staat in voor de gezondheid van het dier. Indien het dier gezondheidsklachten heeft wordt het dier niet aangenomen. Konijnen dienen ingeënt te zijn. Indien het dier gezondheidsklachten blijkt te hebben na afstand, worden eventuele dierenartskosten verhaald op de schenker, of wordt het dier teruggeplaatst bij de schenker waarbij de bijdrage wordt teruggegeven.
  • Er kan geen toezegging worden gedaan dat het afgestane dier op de kinderboerderij zal worden ondergebracht. De wijkboerderij heeft te allen tijde het recht om het afgestane dier te schenken of verkopen aan derden, zonder dat hierover verantwoording aan de schenker afgelegd hoeft te worden.
  • Op het formulier is onze privacyverklaring van toepassing.

Kosten

Voor de verschillende dieren rekenen wij onderstaande bijdrages:

Konijn : € 20,=
Cavia : € 15,=
Overige knaagdieren : € 7,50
Kippen : € 5,=
Eenden en ganzen : € 10,=

Formulier

Vul onderstaand formulier volledig. Zodra je op “Versturen” drukt, wordt er een email gestuurd. Print die 2x uit en neem ze ondertekend mee als je je dier komt brengen.

Krijg je geen email, controleer dan eerst even je spamfolder.

Als je van meer dan 1 dier afstand doet, dan graag voor elk dier afzonderlijk onderstaand formulier invullen.

doet hierbij afstand van:

Met het versturen van dit formulier ga je akkoord met ons privacy statement.