Home » Afstand doen

Afstand doen van uw huisdier?

Het is heel belangrijk dat u voordat u een huisdier aanschaft goed nadenkt over de gevolgen daarvan. Wat heeft het dier nodig en hoe kunt u daar als eigenaar het beste voor zorgen? Wie zorgt er voor het dier als u of uw kind dat niet kunt of niet meer wilt? Dat kan zijn vanwege vakantie, gezondheidsredenen of gewoon omdat u of uw kind er geen zin meer in heeft. Wees u ervan bewust dat een huisdier geen artikel is dat je in een opwelling koopt en weer wegdoet als je het zat bent. Een huisdier is een levend wezen dat van u afhankelijk is, ook als het ouder en groter wordt. Onze vrijwilligers informeren u graag over de huisvesting, voeding en verzorging van de meest uiteenlopende huisdieren. Kom eerst eens een aantal keer bij ons langs voordat u een dier aanschaft, knuffel met de dieren om te zien of dat iets voor u of uw kind is, u merkt dan ook of u allergisch bent.

Helaas worden toch regelmatig dieren, vooral konijnen, bij de kinderboerderij aangeboden omdat er niet langer meer voor gezorgd kan worden. Om te voorkomen dat deze in het wild worden losgelaten, waar ze niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, verongelukken of plagen veroorzaken, proberen wij deze dieren te herplaatsen. U betaalt een bijdrage in de kosten en vult onderstaande afstandsverklaring in. 

We zouden het liefste alle dieren onmiddellijk een goed tehuis of een mooi plekje op de kinderboerderij geven. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Als boerderij kijken wij anders aan tegen dieren dan dierenopvangcentra: een boerderijdier is een productiedier, dat wordt gehouden voor melk, eieren, wol, of vlees, al kan het ook heel lief zijn en verdient het ons respect. In het uiterste geval kan dat betekenen dat een dier wordt verkocht aan een veehandelaar.

De dichtstbijzijnde konijnenopvangcentra zijn in Amsterdam en Monnickendam. Ook zijn er bemiddelingssites op internet.

Afstandsverklaring

Hierbij verklaart ondergetekende afstand te doen van ondergenoemde dier(en).

Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

  • De schenker betaalt een bijdrage aan de kinderboerderij voor het overnemen van de zorg voor het dier.
  • De schenker doet volledig afstand van het dier, en kan later geen aanspraak doen gelden op het afgestane dier of haar nakomelingen.
  • Er kan geen toezegging worden gedaan dat het afgestane dier op de kinderboerderij zal worden ondergebracht. De kinderboerderij heeft te allen tijde het recht om het afgestane dier te schenken of verkopen aan derden, zonder dat hierover verantwoording aan de schenker afgelegd hoeft te worden.

Deze verklaring tweemaal printen, ondertekenen en meenemen bij het brengen van uw dier(en).